Αmerican Airlines: Καθημερινές πτήσεις Αθήνα – Σικάγο την καλοκαιρινή σεζόν του 2019

H Αmerican Airlines θα συνδέει καθημερινά την Αθήνα με το Σικάγο των ΗΠΑ, με αεροπλάνα Boeing 787 Dreamliner, από τις 3 Μαΐου έως τις 2 Οκτωβρίου 2019. Είναι το δεύτερο δρομολόγιο της εταιρείας από την Αθήνα προς τις ΗΠΑ, μετά το δρομολόγιο Φιλαδέλφεια – Αθήνα.
Share this:
Η επιχείρησή μας που δραστηριοποιείται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, χρηματοδοτείται από τη Δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία – “ΑΝΑΣΑ”» του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Η Δράση «ΑΝΑΣΑ» στοχεύει στην παροχή ενίσχυσης των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Θεσσαλίας, με τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης κεφαλαίου κίνησης για τη διασφάλιση επαρκούς ρευστότητας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19.
anasa anasa